Alkohol och bilkörning

De allra flesta vet att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Men finns det egentligen någon situation då det är mer okej att ta bilen även om man druckit? Kan man köra bil dagen efter att man druckit alkohol och vad kan straffet bli om man kör alkoholpåverkad?

Köra alkoholpåverkad i nödsituation

Att köra bil när man druckit alkohol är inte bra, men ibland dyker det upp situationer där man inte har något annat val. Det kan vara en situation där man känner sig hotad eller där man måste söka hjälp på något sätt. Man kanske inte har tillgång till en telefon, och det kanske inte finns andra människor i närheten. Då kan det vara acceptabelt att man trots allt tar bilen för att kunna rädda sitt eller någon annans liv. Bilfärden ska dock ske en kortare sträcka.

Straff för att köra påverkad

Om man stoppas av polis då man kör bil med alkohol i kroppen kan man straffas för sitt brott. Är det en mildare form av rattfylla kan det räcka med böter. Vid grov rattfylla kan man straffas med fängelse eller samhällstjänst. Man kan också få körkortet återkallat under kortare eller längre tid.

Köra bil dagen efter

Att dricka alkohol på kvällen, och att sedan köra bil dagen efter brukar i många fall gå bra. Det handlar helt om hur mycket man druckit och om hur sent alkoholen intagits. Om man druckit till sent är det i regel inte så bra att köra bil tidigt på morgonen och har alkoholintaget varit stort kanske man inte ska köra alls. Efter några få öl brukar det dock inte vara några problem att köra. Om man känner sig det minsta osäker gör man klokt i att låta bilen stå. Man kan nämligen ha alkohol i kroppen längre tid än man tror.